Samen bouwen aan een nieuwe school

Logo samen bouwen aan een nieuwe schoolAls school zijn we sinds 2011 betrokken bij een proces van planning en nieuwbouw. Plannen van de gemeente Utrecht voorzien in een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van onze huidige locatie.

Samen met de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en de Gemeente Utrecht wordt daarom nieuwbouw voorbereid in de wijk Leidsche Rijn Centrum Zuid.

De aanvankelijke streefdatum waarop ons nieuwe gebouw zou worden betrokken was 1 augustus 2015. Inmiddels is duidelijk geworden dat we dat niet gaan halen. De beoogde opleverdatum ligt in december van 2016. In januari 2017 kunnen we dan in ons nieuwe schoolgebouw 'wonen'.

20160307_122636

Op 7 maart waren alle kinderen en vele ouders getuige van de officiële starthandeling van de bouw.

Omdat de bouw van de  fietsbrug intussen wel doorging, en daarvoor al de nodige voorbereidingen werden getroffen, zijn we eind juli 2014 verhuisd naar de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal en vonden we tijdelijk een gastvrij onderdak op de bovenverdieping van de spiksplinternieuwe basisschool "Op de Groene Alm", eigendom van de KSU.

Terwijl 'het nieuwe schoolgebouw' met regelmaat onze aandacht vraagt, gaat het onderwijs aan de kinderen natuurlijk gewoon door. En daarbij zijn we voortdurend bezig om ons onderwijs inhoudelijk bij te stellen en waar nodig te vernieuwen.

In groep 1 en 2 wordt het observatiesysteem KIJK verder uitgebouwd en wordt aan de hand daarvan ook de lesinhoud verrijkt. De doorgaande leerlijn Engels krijgt steeds meer 'body', waarbij we in de bovenbouw nadrukkelijk ruimte geven aan persoonlijke ontwikkeling. En het rekenonderwijs krijgt extra aandacht, als vervolg op de nieuwe rekenmethode die vorig schooljaar is gekozen.

Ook om die reden is ons motto: “Samen bouwen aan een nieuwe school”.