Leerlingenvervoer

Sommige van onze leerlingen komen lopend of op de fiets naar school, anderen worden gebracht. Gebracht met de eigen auto, of met één van de schoolbusjes. De schoolbusjes zijn eigendom van de Stichting Vervoer, die zich al vele jaren inzet voor het vervoer naar en van school.

Werden de busjes aanvankelijk gereden door vrijwilligers, nu zijn het ouders die bij toerbeurt de kinderen naar school brengen. Ieder jaar wordt bezien welke routes de busjes moeten nemen om de kinderen op te halen en weer thuis te brengen en welke ouders daarbij betrokken kunnen worden.

Bij het halen en brengen van de kinderen is er extra aandacht voor de veiligheid rond het schoolgebouw. Ouders en school beschouwen dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders van leerlingen die van het georganiseerde leerlingenvervoer gebruik willen maken, kunnen zich wenden tot de secretaris van de Stichting Vervoer.