Groep 7-8

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief gaan de gedachten niet alleen terug naar afgelopen maand, maar ook naar het afgelopen jaar. Wat is er veel gebeurd, gedaan en geleerd! Aan het begin van het jaar moesten we hard wennen aan allerlei zaken. Nu zijn we alweer druk bezig met het maken van plannen voor het afscheid. Maar door alles heen zien we vooral Gods trouwe zorg voor ons, elke dag weer.

We hebben een drukke maand achter de rug: de verkeersexamens zijn gemaakt (bijna iedereen is geslaagd), de Entreetoets is afgenomen net als de Route8-toets. En van alle drie hebt u de resultaten al binnen. Ook is er veel werk verzet om iets moois neer te kunnen zetten op de Muziek- en Voorleesavond. Ik hoop dat u daar ook van gaat genieten.

De komende tijd staat voor groep 8 vooral in het teken van ‘afscheid nemen’.  Fijn dat u als ouder zo betrokken bent om er een goed afscheid van te kunnen maken. Dank daarvoor!

D.V. donderdag 14 juni en vrijdag 15 juni hopen we met groep 8 op ‘kamp’ te gaan. U hebt de folder vast al gezien. We hebben er zin in!

Binnenkort ontvangt u als ouders van groep 8 de uitnodiging voor de afscheidsavond. Die staat gepland op D.V. dinsdag 10 juli. Daarna zijn de leerlingen van groep 8 al vrij.

Voor groep 7 staat nog een toetsweek van Cito gepland: van 11 juni tot 15 juni. Omdat dit in de week valt dat groep 8 ‘uit’ is, en rust en regelmaat goed is, worden er al eerder en misschien nog later toetsen afgenomen. Vrijdag 15 juni is groep 7 vrij.

Om het jaar mooi af te sluiten en om op een goede manier afscheid te nemen van Lennard Eij staat er nog een ontspannende dag gepland op donderdag 12 juni. Daar zult u meer over horen wanneer alles gepland is.

We hopen op een mooie maand en een mooi afscheid voor groep 8!

Groeten van juf De Jong, juf Lankhaar, juf Meijer.