Groep 7-8

Wat gaan de weken snel voorbij! We zijn inmiddels al goed gewend aan elkaar en aan het weer naar school gaan. Fijn om te merken dat het huiswerk goed wordt opgepakt. Het leren inplannen van huiswerk is een vaardigheid, die soms even oefening vraagt. Vanaf deze week komen er in de agenda ook weer repetities te staan. Dan staat er elke dag iets van huiswerk op het programma.

De eerste excursie van het jaar zit er ook weer op. Het was fijn om te horen dat het een geslaagde excursie was! De foto’s laten dat ook wel zien.

 

 

 

 

 

In de komende maand staan er een paar extra zaken op het programma. We hebben namelijk al de eerste toets achter de rug. Die toets laat zien of met rekenen de basissommen zijn geautomatiseerd. Uit de uitslag bleek wel dat sommige sommen nog wat oefening vragen. Daarom gaan we ons op school richten op het verhogen van het tempo. Thuis kan dat geoefend worden met bijvoorbeeld Ambrasoft.

Voor groep 8 komt daar nog bij dat er thuis gewerkt gaat worden aan het maken van een werkstuk. De kinderen krijgen een blad mee, zodat ze kunnen zien wat er wordt verwacht. Dat werkstuk wordt eerst in het ‘klad’ gemaakt. Dat betekent dat ik alleen de tekst wil hebben. Dan kan ik kijken of de opbouw goed is, of er genoeg informatie instaat, of het werkstuk nog verbeteringen nodig heeft. Daarna wordt het officiële werkstuk ingeleverd, met plaatjes enz., en alleen dat werkstuk wordt becijferd. Ik ben benieuwd met wat voor onderwerpen de kinderen aankomen!

En het is in deze maand alweer tijd voor de eerste vakantie! De tijd gaat snel, maar er wordt ook enorm hard gewerkt. En ik hoop dan ook dat we allemaal weer even flink kunnen bijkomen.

Groeten van juf De Jong, juf Lankhaar.