Groep 7b-8

In groep 7b en 8 is veel gebeurd. Voor de herfstvakantie hebben we afscheid genomen van juf Hanneke de Jong. Na de herfstvakantie zijn we als nieuw duo van start gegaan. Voor ons allemaal (kinderen en leerkrachten) best even wennen. Een ‘nieuwe’ meester, een juf die meer dagen voor de klas staat. We hopen dat het allemaal snel went.

Direct na de herfstvakantie zijn we gestart met het project. We onderzoeken hoe mensen leven op de plekken waar Kimon werkt,  of er bijzonderheden zijn in de geschiedenis en we richten ons op het werk dat de mensen van Kimon daar doen. Op donderdagavond 22 november bent u van harte welkom om onze ondervindingen te bekijken en te lezen.

Nog iets anders... Sinds deze week werken we met een weektaak. De kinderen werken naast de hoofd- en zaakvakken die aan een groep of de hele klas wordt aangeboden, zelfstandig aan hun weektaak. Voorin de map van uw kind vindt u de weektaak. Op deze weektaak staan taken die de kinderen zelfstandig kunnen. We kiezen voor deze vorm om de kinderen o.a. te leren plannen. Met het zelf mogen kiezen, zijn de kinderen beter gemotiveerd en daardoor taakgerichter. Het vergt van de leerkrachten ook wel enige planning 😉. Mocht u vragen hebben, kom langs en/of stel ze gerust.

Groeten van juf Lankhaar, meester Van Meijeren.

                                                                                                                                                                 Een vrolijke jarige leering !