Groep 7b-8

Op het moment van dit schrijven, zijn de kinderen van groep 7 bezig met de Entreetoets en de kinderen van groep 8 maken de Route8 toets op de computers. Dit is een adaptieve toets. De toets past de vragen aan het niveau van het kind aan. Als het kind de vragen goed maakt, biedt de toets moeilijkere vragen aan. Het uitstroomniveau van de groep 8 leerlingen is al bekend. Met deze toets kan het niveau eventueel alleen hoger worden. We zijn erg blij met de nieuwe Chrome-books! Op woensdag 8 mei was de Route8 toets al klaar, om dat te vieren, zijn we naar de Mac Donald in The Wall gewandeld voor een ijsje of een hamburger. Groep 7 heeft de Entreetoets op dinsdag 14 mei afgemaakt. We hopen op goede resultaten.    

In de weken daarvoor hebben de moeders van Hannah, Thom, Esther en Thamar en Boaz ons geholpen met een leuke handvaardigheidsles. Bijna alle knikkerbanen zijn gelukt. Ook zijn er veel leuke sleutelhangers gemaakt. Hartelijk bedankt voor de hulp!

De vader van David heeft ons een uitgebreide biologieles gegeven over onze botten. Erg leerzaam.   

De komende weken gaan we nog flink aan de slag. Gelukkig is meester Gaasbeek uit Soest bereidt om ons daar 1 dag in de week bij te helpen.

Hartelijke groeten,
Juf Lankhaar, Meester Gaasbeek