Groep 6

In de afgelopen periode hebben de kinderen van de verrijkingsgroep hard gewerkt om een ontwerp te maken om het wereld voedsel/water/energie te kort op te lossen. Die ontwerpwedstrijd was uitgeschreven door de University Wageningen & Research. Hoewel we helaas net niet tot de laatste vijf finalisten behoorden, zijn we wel naar Wageningen afgereisd om mee te stemmen over welk ontwerp de publieksprijs in ontvangst mocht nemen. Bijgaande foto laat zien dat het bepalen van de prijs een uiterst serieuze aangelegenheid was 🙂 

Dank aan de ouders die op zo’n korte termijn mee konden als begeleiding.

Afgelopen woensdag hadden we de Grote Rekendag. Het schatten en wegen (en dus geld verdienen) van verhuisdozen werd goed doordacht.
De aankomende weken worden de SEVO lessen weer gegeven. U heeft hiervoor onlangs een brief ontvangen. Daarnaast maken we een eind aan de reeks spreekbeurten. Veel onderwerpen (en lekkernijen) zijn de revue gepasseerd.

Voor de aankomende rekentoets moeten de kinderen cijferend onder elkaar kunnen optellen. Hiernaast een foto van de aangeleerde strategie.


Rest mij niets dan u als ouders (via de OAC) te bedanken voor een prachtige bos bloemen; ze staan prachtig! Ik voel mij gezegend met zoveel ouderbetrokkenheid.

Groeten van juf Dogterom