Groep 6-7

We hebben deze week een mooie start gemaakt met elkaar. Groep 7 weer in de vertrouwde omgeving, maar dit schooljaar bij het raam. Groep 6 is een lokaal opgeschoven.

Na de jaaropening hebben de kinderen van groep 6 kennis gemaakt en hebben we vanuit beide groepen wat verhalen gehoord over de vakantie. De komende tijd gaan we elke keer als we op maandag topografie hebben, even aan elkaar op de kaart laten zien waar we geweest zijn op vakantie. En als je thuis gebleven bent in het “10 sterren-hotel” kun je aan elkaar laten zien waar dat is of waar je gelogeerd hebt of geweest bent. Dus als uw kind een plaats vergeten is, kan dat nog even opgefrist worden.

Veel kinderen vroegen de eerste dag al of we weer gaan haken. Dat gaan we zeker doen en voor de liefhebbers in groep 7 komt er ook een kans om te leren breien. De meisjes van groep 7 worden ingezet bij het leren haken van groep 6. En als er nog moeders zin en tijd hebben om op maandag, de tweede helft van de middag te helpen, meld u dan! Ook resten wol en garen                                                                                 zijn welkom.

De eerste dag zijn alle kinderen gestart met een rekenblad waarop ze konden laten zien of de tafels er nog in zaten. Het ging best goed! En dinsdag gingen we alweer beginnen met het rekenen uit Pluspunt. De methode die we gebruiken op school noemt zich een zgn. evenwichtige methode, waarin geoefend wordt met gewone rijtjes sommen, maar waarin ook veel aandacht is voor het toepassen van het rekenen in allerlei alledaagse situaties. Als je leesvaardigheid of (ruimtelijk) inzicht minder groot is, kan dat best lastig zijn. Maar als de kinderen de juiste aanpak hanteren komen ze daar toch wel uit.

Elke som beginnen we door goed naar de afbeeldingen te kijken. Wat zie je? En vervolgens kijken we naar de getallen die erin staan. Wat zijn ze aan het uitrekenen? Dan pas lezen we de vraag. Het helpt om dat zachtjes hoorbaar voor jezelf op te lezen. En bedenk: het is een som voor jouw niveau, dus je kunt deze som oplossen! Zo komen ze er meestal toch wel uit.

Met taal zijn we met een nieuw themaverhaal gestart. Deze keer deden we het in tweetallen. Eerst lezen we elkaar het stukje voor wat over de schrijver gaat. Dan bekijken we de plaatjes. Vertel elkaar waarover je denkt dat het verhaal zal gaan. Om de beurt lees je elkaar een stukje tekst voor. Kinderen die vlot lezen een langer stukje dan langzamere lezers. Daarna oefenen we de moeilijke woorden door elkaar te overhoren. Als we de woorden goed kennen mogen we de vragen gaan proberen. Een leerling leest de vraag voor, allebei schrijf je een antwoord op. Daarna kijk je of jullie hetzelfde antwoord hebben. Probeer elkaar ervan te overtuigen dat jouw antwoord het beste is. Op deze wijze zijn alle kinderen bij de les betrokken en leren ze van elkaar.

Met spelling gaan we dit schooljaar nog meer accent leggen op het oefenen van het woordpakket. Hoe we dat gaan doen, daarover krijgt u in een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Topondernemers hebben we een weekje laten rusten. Hierna zullen we starten met het thema ‘ik, jij, wij’ zodat we tegelijk aan SOVA opdrachten kunnen werken en we elkaar weer goed kunnen leren kennen. Bij ‘ik’ zullen we ons verdiepen in de familiestamboom, bij ‘jij’ denken we na over verschillende manieren van wonen, bij ‘wij’ doen we spelletjes en verdiepen we ons in de verschillende religies. Naast het thema ‘ik, jij, wij’ denken we na over: ‘wees vriendelijk en beleefd!’

Hartelijke groeten, 
Juf Meijer, Juf Hoogendoorn