Groep 6

De afgelopen weken hebben we het ritme van het schoolse leven weer opgepakt. De aMRican Party was een welkome tussentijdse gelegenheid om informeel met elkaar spreken.
Veel kinderen/ouders waren aanwezig en bij degenen die er helaas niet bij konden zijn, bespeurde ik echte teleurstelling. Vandaag hebben we met elkaar de foto’s bekeken en alsnog de sfeer geproefd.

Wat betreft de nieuwe vakken hebben we ook onze draai kunnen vinden. De woordenlijsten van Engels zijn een terugkerend refrein en na elke 4 lessen hebben we een herhalingstoets in. Daarnaast is Topo voor veel leerlingen een favoriet vak. Sommige leerlingen vragen zelfs of ze tijdens het stil lezen een Bos Atlas mogen pakken. Ik herken de drang naar feitjes en topografisch inzicht uit zo’n Atlas zeker van vroeger en stimuleer het graag 🙂 

Tot slot hebben we twee weken geleden de Tempo Toets Automatiseren gemaakt. Enkele leerlingen scoorden verrassend positief; bij de meerderheid zijn er echter nog veel groeimogelijkheden…

Wat staat ons de komende tijd te wachten?

Dinsdag 26 september gaan we op excursie naar Corpus – reis door de mens/mijn CORPUS. Dank aan alle ouders die met ons mee gaan! We zijn daarnaast Friesland Campina dank verschuldigd voor hun sponsoring voor de ‘Wereld Schoolmelk Dag’.

Tot de volgende keer!

Groeten van juf Dogterom