Groep 6-7a

Dat was een hele verandering na de herfstvakantie!

Juf Hoogendoorn met verlof en nu ineens twee andere juffen. Zelf kende ik (juf Meijer} de klas al een beetje door het werken op de maandagmiddag en dat komt nu goed van pas. We hebben deze eerste vier dagen een mooie start gemaakt. Op de vrijdagen zal juf Den Boef in onze groep werken. Met elkaar leven we mee met juf Hoogendoorn, in afwachting van de blijde gebeurtenis.

Omdat het op 31 oktober Hervormingsdag was, hebben we twee coupletten van het Lutherlied geleerd en aandacht geschonken aan het leven van Luther en aan het thema van rechtvaardig zijn voor God door het geloof alleen en niet door het doen van goede werken.

Afgelopen donderdag brachten wij een bezoek aan de Eilandsteede. Daar gingen wij zelf kaas maken.  Vooraf hadden we in de klas aandacht besteed aan dit onderwerp zodat we niet onvoorbereid aan de slag zouden gaan. We leerden veel over koe, kalf en kaas, proefden ook kaas en mochten na afloop de gemaakte kaas aan de varkens voeren. Want de kaas die wij maakten zou veel te veel bacteriën bevatten.  

Wat staat ons aankomende weken te wachten?

  • Met rekenen gaat groep 6 oefenen met het bepalen van een deel van een geheel en dat tevens als breuk te noteren.
  • Groep 7 gaat steeds ingewikkelder bewerkingen maken, zoals het vermenigvuldigen met en delen door kommagetallen. Vanzelfsprekend blijft kennis van de tafels hard nodig!
  • Met Topondernemers werkt de groep over reizen ( VOC, het ontwerpen van een eiland, maar ook de begrippen die daar bij horen). De eerste presentaties zijn gehouden en komende tijd werken we verder aan dit thema.
  • Deze week is er iemand van Stichting Kimon in de klas geweest die ons het een en ander vertelde van het mooie werk in Guinee-Bissau wat daar o.a. verricht wordt voor gehandicapte kinderen. De komende weken willen wij in de klas hieraan aandacht schenken en werken over dit onderwerp.

Tot de volgende keer weer!

Groeten van juf Den Boef, juf Meijer.