Groep 4-5

Wat hebben we de afgelopen 5 weken gedaan? 

 • Een ___________ verhaal gemaakt met ________________ bijvoeglijke naamwoorden. Elke  ___________ leerling zei een bijvoeglijk naamwoord. Deze ___________________ zelfverzonnen woorden werden in een __________ verhaal gezet waardoor we een _________, grappig verhaal kregen. We hebben hard gelachen 🙂 
 • Samen nagedacht over dialecten: Taal:  Kheb doar gain zin oan (Gronings)
 • My uncle has a big hat à vraag maar aan de kids waarom dit plaatje erbij staat.
 • Krachtmeting: Jaja ook de meiden konden er wat van (zie foto’s)!
 • Gesproken met elkaar over sterren en stippen. Hou gaan we met elkaar om? Geven we elkaar sterren? Of Stippen? 
 • Met natuniek hebben we nagedacht over de tandarts. We zijn nog niet klaar met dit thema en gaan hier de volgende periode nog mee verder.
 • Rekentoets 1: check
 • Waar komt het water vandaan? Waar gaat het water heen? Samen hebben we gezien dat water verdampt. Als het koud wordt komt er regen uit de wolk. Het water valt eerst op (vul in: regenpijp, dakpan en dakgoot)1) ………………………………………  2) …………………………………….  3)…………………………. 4) Riool
 • Met handvaardigheid en geschiedenis zijn we druk bezig met ons eigen kasteel! Wanneer u dit leest zijn we ook bij kasteel ‘De haar’ geweest. Op bezoek bij de barones.

 En wat hopen we de komende weken te gaan doen?

 • Zonnebloempitten, kastanjes, rode besjes etc. -> een speciale leskist die we gaan bekijken.
 • Ik (w)eet het beter -> pauzehap
 • Taal (4): werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en verkleinwoorden
 • Taal (5): alfabet, meervoud en voegwoorden
 • Rekenen (5): spiegelbeeld, automatiseren en de getallenlijn
 • Rekenen (4): groot naar klein en euro’s à de extra pluspunt boekjes worden verslonden J
 • Aardrijkskunde gaat in het volgende hoofdstuk meer over de stad.
 • We gaan nog steeds verder met groepsvormende spelletjes om met elkaar te leren samenwerken en de sfeer goed te houden in de klas.

Na de herfstvakantie gaan we starten met Holmwoods. Te zijner tijd krijgen jullie daar meer informatie over.

Groeten van juf Hoogendoorn, juf Van Selm - Versloot