Groep 4-5

Na een fijne week vakantie, hebben we afgelopen maandag de schoolse taken weer opgepakt. Ieder heeft zijn/haar verhaal kunnen doen en dan ben je zo drie kwartier verder 🙂 

Voor de vakantie hadden we een behoorlijke ‘pret’ week…
Allereerst de verjaardag van Rosanne Scott, de moestuin-les,
de excursie naar de kinderboerderij en tot slot het afscheid van Rosanne.... 

En toen vielen we de laatste vrijdag voor de vakantie in een diep gat 🙁 Gelukkig hadden we de tosti’s nog… In deze nieuwsbrief nogmaals een dankwoord aan Rosanne voor het vele werk, de Engelse lessen en het enthousiasme wat ze groep 4/5 (en de school) heeft gebracht.  Verder heb ik genoten van alle boekbesprekingen van groep 5!

De komende tijd gaan we ons bezighouden met het inzaaien van de bloemen die we 16 april hebben voor gezaaid. Verder werken we het informatieboekje over 4/5 mei nog uit met de daarbij behorende lessen en krijgen alle moeders 12 mei als goed is een leuke verrassing  🙂

In groep 5 gaan we met rekenen onder elkaar optellen en aftrekken en in groep 4 gaan we rekenen met tijden. De werkhouding van de leerlingen en het gebruik van de instructie ruimte achter in hun schrift of kladblok zorgen ervoor dat het fijn werken met ze is!

Tot slot komen de AVI en DMT afname er weer aan wat betekent dat we de komende periode het lezen weer wat meer aandacht geven. Naast het automatiseren van de sommen tot 100 natuurlijk…

Hartelijke groeten,
Juf Dogterom