Groep 3

De leerlingen zijn al goed gewend. Het leesproces is in volle gang. Hieronder op het wandklankenbord ziet u de tot nu toe geleerde letters. Wat een woorden zijn hier al mee te maken, en wat een leuke korte verhaaltjes! Zoals u ziet zijn de letters onderverdeeld in verschillende huizen: medeklinkers, korte klanken, lange klanken. Deze termen leren de leerlingen ook aan. Leuk om thuis te herhalen!

Een onderdeel in de taalmethode is het wisselgesprek. Tijdens Spelling hebben we dit toegepast. Eén leerling zegt een woord, de ander schrijft het op. Na drie keer wordt dit gewisseld. Ze werken dan in tweetallen. De volgende gespreksregel is: Kijk elkaar aan als je spreekt.

Met rekenen leren we wat een staafgrafiek is.  In de dierentuin hangen bijvoorbeeld apen in de bomen, dan tellen wij ze allemaal en vullen dat in, in een staafgrafiek. We tellen de nijlpaarden en vullen dat ook in. We zien dan gelijk dat er daar veel minder van zijn.

In onze klas kunnen wij precies zien wie er jarig zijn geweest. Bij degene die als eerste jarig is hangt een bloemetje. We tellen de kinderen die hun feestje in de klas al gevierd hebben. Dat zijn er al heel veel! De rij ernaast geeft aan welke kinderen nog jarig moeten worden. Tel maar mee. Hoeveel kinderen zijn dat bij elkaar?

Altijd gezellig, zo’n feestje!!

Groeten van juf Schreur, juf Van Selm, juf Van Selm-Versloot.