Groep 3

Herfst-update: met Taal starten we met thema 4  'Op wielen'. Het themaprentenboek gaat over hulpdiensten, zoals een ambulance en de brandweer, maar ook over andere vervoermiddelen op wielen. We staan stil bij bv de volgende vragen

  • Voor welke noodgevallen komen er meldingen binnen bij de 112-alarmcentrale?
  • Wat gebeurt er dan?
  • Hoe blijf je op één of meer wielen in evenwicht?
  • Waarom zit er profiel op een band?

Om thuis te spelen: namenslang. Met dit spelletje oefent u begin- en eindklanken. Noem een jongens- of meisjesnaam. Uw kind noemt een naam die begint met de eindklank. Bijvoorbeeld: Nico – Olivier  – Roos  –  enzovoort. Wie maakt de slang af?

Op mami en domi werken we met Top-ondernemers. Op de foto werken we samen met groep 4 aan een collage met bos-en nachtdieren.

Met rekenen leren we de begrippen

  • “erbij” en “eraf” en + en - teken in de bus context
  • werken met het rekenrek (5-structuur)
  • tellen met huppen van 2 t/m 20: 2-4-6-8-.. en 1-3-5-7-..
  • het splitsen van getallen tot en met 12

Groeten van juf Schreur, juf Wiegman.