Welkom bij de Eben-Haëzerschool in Utrecht

De Eben-Haëzerschool in Utrecht is een reformatorische school, waar de Bijbel het richtsnoer is. Waar ouders hun kinderen naar toe brengen omdat ze niet alleen op zoek zijn naar goed onderwijs maar ook graag zien dat de sfeer van thuis en de sfeer van school op elkaar aansluiten; dat gezin, kerk en school elkaar op een positieve manier versterken.

Kent u onze school al, omdat u kinderen bij ons op school hebt, dan hebt u de mogelijkheid om met uw persoonlijke wachtwoord in te loggen op ons ouderportaal. U krijgt dan toegang tot actuele informatie en meer foto’s. Graag staan we open voor opmerkingen over de inhoud en opzet van deze site, zodat we die waar mogelijk tot tevredenheid van alle gebruikers kunnen inrichten.

Mocht u nader met onze school willen kennismaken, dan bent u van harte welkom voor een bezoek en een oriënterend gesprek. Graag delen we uw verwachtingen en onze visie op onderwijs en opvoeding met elkaar. Want kinderen helpen om groot te worden kunnen we alleen samen.