Geschiedenis van onze school

ebenhaezer_basisschool_utrecht_victor_hugo_plantsoen_33 long

foto: locatie Victor Hugoplantsoen

Vanaf 1969 is er Reformatorisch Onderwijs in Utrecht. In februari van dat jaar wordt vanuit de Gereformeerde Gemeente van Utrecht een voorlopig schoolbestuur gevormd; op 27 maart van datzelfde jaar wordt er een officiële vergadering belegd voor ouders en belangstellenden uit de gehele gereformeerde gezindte van Utrecht en omstreken met als doel: het oprichten van een schoolvereniging. Dit wordt de Vereniging voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. Het bestuur bestaat uit leden van de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland, de Nederlandse Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Oud-Gerformeerde Gemeente.

Vanaf 11 augustus 1969 in de "Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanschool" aan de Plompetorengracht, later aan het Victor Hugoplantsoen, krijgt het reformatorisch onderwijs gestalte. Vanaf 23 september 1974, bij de ingebruikname van het huidige schoolgebouw, heet de school "Eben-Haëzerschool".  Met deze naam mag worden teruggezien: "Tot hiertoe heeft de HEERE ons geholpen", en mag ook in vertrouwen vooruit worden gezien: "Rots der hulpe".

Vanaf 1 augustus 2005 maakt de school deel uit van de schoolvereniging "Educatis" te Amersfoort, samen met nog 8 reformatorische scholen uit de regio (www.educatis-rpo.nl). Vanaf 1 augustus 2014 is de school tijdelijk gevestigd aan de 3e Oosterparklaan 71 in Utrecht Leidsche Rijn.

foto schoolgebouw - overzicht 2

Dit in afwachting van de vestiging in een nieuw schoolgebouw, eveneens in dit stadsdeel, D.V. januari 2017.

Bij het 25-jarig en het 40-jarig jubileum van de school werd een gedenkbundel uitgegeven. Voor belangstellenden zijn van de laatstgenoemde uitgave nog exemplaren verkrijgbaar.